Logo Miasta Elbląg
Powróć do: Miasta partnerskie

HINCESTI – Mołdawia

flaga herb 

Burmistrz:
Alexandru Botnari

List intencyjny podpisano 19.04.2017.

Oficjalna strona miasta:  https://primariahincesti.md/

Liczba ludności: 16,2 tys. osób 

Hincesti   to miasto na prawach miejskich, położone w środkowo-zachodniej części Republiki Mołdawii, 33 km od stolicy kraju Kiszyniowa. 

W podpisanym liście intencyjnym strony określiły wzajemną współpracę nakierowaną na wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania społecznego, współdziałania między instytucjami kultury, nauki i sportu oraz rozwoju kontaktów gospodarczych i turystycznych. 

W Elblągu od wielu lat działa konsul honorowy Republiki Mołdawii, którym jest elbląski przedsiębiorca Maciej Bukowski.