Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zakończył prace nad raportami w ramach „Badania potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego".

Raport jest elementem procesu identyfikacji i tworzenia odpowiedniej polityki wsparcia inteligentnych specjalizacji, które w latach 2015-2020 powinny stać się głównym elementem budowania przewagi konkurencyjnej województwa warmińsko-mazurskiego.

Samorząd województwa już w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 określił trzy specjalizacje: Ekonomia wody, Żywność wysokiej jakości oraz Drewno i meblarstwo.

Inteligentne specjalizacje są określane i będą wspierane przez wszystkie regiony i kraje członkowskie UE, a ich istotą jest wzrost innowacyjności gospodarki w oparciu o intensyfikację relacji biznes – nauka – administracja.

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportami końcowymi dla 3 inteligentnych specjalizacji:

http://ris.warmia.mazury.pl/regionalne-specjalizacje/badanie-potencjalu-innowacyjnego/235-   raporty-dot-inteligentnych-specjalizacji-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego  

Przeczytaj o inteligentnych specjalizacjach regionu:

http://invest.warmia.mazury.pl/pl/dlaczego-warto-tu-inwestowac/materialy-do-pobrania