PROGRAM RODZINA 500+

W dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), która wprowadza od dnia 1 kwietnia 2016 r. program Rodzina 500+.

W ramach programu Rodzina 500+, rodzice będą mogli otrzymywać świadczenie wychowawcze, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500 zł co miesiąc:

      1)    na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu;

      2)    na pierwsze lub jedyne dziecko, jeżeli dochód rodziny nie przekracza:

  •        800 zł netto na osobę lub,
  •        1200 zł netto na osobę - dotyczy rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko.

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody będą stanowić podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, będzie rok 2014. Prawo do świadczenia będzie ustalać się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu (analogicznie jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych).

Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej.

Wnioski będzie można składać w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, aby uniknąć kolejek:

      1)    osobiście w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego przy ul. Jaśminowej 11 oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
     przy ul. Łączności 1;

      2)    drogą elektroniczną:

  •          za pomocą platformy Emp@tia www.empatia.mpips.gov.pl,
  •         przy użyciu bankowości elektronicznej, bezpośrednio po zalogowaniu na koncie bankowym,
  •         za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bezpośrednio po zalogowaniu na koncie użytkownika;

      3)    za pośrednictwem poczty.

Wniosek złożony w ww. terminie gwarantuje przyznanie świadczenia wychowawczego od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 roku i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Kolejne okresy będą trwać od 1 października do 30 września kolejnego roku.

Wzór wniosku zostanie określony rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze i niezwłocznie zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, po publikacji Rozporządzenia.

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi/

W miesiącu marcu 2016 r. pracownicy Departamentu Świadczeń Rodzinnych będą odbywali szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Rodzina 500+. Zostanie także uruchomiona infolinia, gdzie na bieżąco będzie można pozyskać szczegółowe informacje o programie Rodzina 500+.

W dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), która wprowadza
od dnia 1 kwietnia 2016 r. program Rodzina 500+.

W ramach programu Rodzina 500+, rodzice będą mogli otrzymywać świadczenie wychowawcze, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, w wysokości 500 zł
co miesiąc
:

1)    na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu;

2)    na pierwsze lub jedyne dziecko, jeżeli dochód rodziny nie przekracza:

Ø  800 zł netto na osobę lub,

Ø  1200 zł netto na osobę - dotyczy rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko.

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody będą stanowić podstawę ustalenia prawa
do świadczenia wychowawczego, będzie rok 2014. Prawo do świadczenia będzie ustalać się
z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu (analogicznie jak w ustawie o świadczeniach rodzinnych).

Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa
do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z pomocy społecznej.

Wnioski będzie można składać w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, aby uniknąć kolejek:

1)    osobiście w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego
przy ul. Jaśminowej 11 oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
przy ul. Łączności 1;

2)    drogą elektroniczną:

Ø  za pomocą platformy Emp@tia www.empatia.mpips.gov.pl,

Ø  przy użyciu bankowości elektronicznej, bezpośrednio po zalogowaniu
na koncie bankowym,

Ø  za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bezpośrednio
po zalogowaniu na koncie użytkownika
;

3)    za pośrednictwem poczty.

Wniosek złożony w ww. terminie gwarantuje przyznanie świadczenia wychowawczego od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 roku i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Kolejne okresy będą trwać od 1 października do 30 września kolejnego roku.

Wzór wniosku zostanie określony rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze i niezwłocznie zostanie udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, po publikacji Rozporządzenia.

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi/

W miesiącu marcu 2016 r. pracownicy Departamentu Świadczeń Rodzinnych będą odbywali szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach programu Rodzina 500+. Zostanie także uruchomiona infolinia, gdzie na bieżąco będzie można pozyskać szczegółowe informacje o programie Rodzina 500+.