Prace na ul. Czerniakowskiej i Radomskiej

Informujemy, że firma SKANSKA S.A. zgodnie z zawartą umową na wykonanie Odnowy nawierzchni jezdni ul Czerniakowskiej i drogi dojazdowej do Jacht Klubu  przy ul.  Radomskiej w Elblągu w dniu 03.11.2015 r. (wtorek) planuje rozpocząć roboty przygotowawcze - częściowe frezowanie nawierzchni ul. Czerniakowskiej od ul. Malborskiej do ul. Zagonowej. W związku z powyższym na ul. Czerniakowskiej w dniu 03.11.2015 r. występować będą miejscowe utrudnienia w ruchu.
W dniu 09.11.2015 r. (poniedziałek) od godziny 8 do godziny 12 firma SKANSKA S.A. planuje ułożyć wyrówczawczą warstwę bitumiczną - profil drogi.  W tym czasie przewidziane jest zamknięcie dla ruchu ul. Czerniakowskiej od ul. Malborskiej do ul. Zagonowej. Po wykonaniu warstwy wyrównawczej wykonawca przystąpi do regulacji urządzeń infrastruktury podziemnej (studnie, wpusty, zasuwy) w związku z czym występować będą miejscowe utrudnienia w ruchu. Po regulacji urządzeń jw. ułożona zostanie warstwa ścieralna.
 
W dniu 09.11.2015 r. (poniedziałek)  firma SKANSKA S.A.  planuje wykonać także warstwę ścieralną na dojeździe do Jacht Klubu przy ul. Radomskiej 29 w Elblągu.