Młodzi dziennikarze promują swoje miasta

tv
Skąd się biorą dziennikarze? Na przykład z Elbląga i Ostródy, gdzie realizowany był projekt Akademia Małego Dziennikarza wdrażany w ramach środków Fundacji Orange. To właśnie tutaj dzieci zdobywały dziennikarski warsztat, rozwijały publicystyczny talent, oswajały wirtualne studio i realizowały spoty promocyjne na temat swoich miast. Uczyły się też odważnych wystąpień przed kamerą i samodzielnego tworzenia  materiałów telewizyjnych.

Na etapie przygotowywania  warsztatów dziennikarskich zorganizowano konkurs, w wyniku którego zrekrutowano autorów 30 najlepszych filmów zarejestrowanych telefonem komórkowym. Zwycięzców – uczniów najstarszych klas szkół podstawowych -  zaproszono do udziału w projekcie.

Jego uczestnicy mieli za zadanie stworzyć materiał promocyjny na temat miast w których żyją. Aby móc taki materiał przygotować dzieci poznawały tajniki zawodu reportera, takie jak: praca z kamerą i przed kamerą, sekrety montażu i znaczenia oprawy graficznej, oswajanie tremy i etyki dziennikarskiej, a także dynamika pracy w nowoczesnym Wirtualnym Studiu. W efekcie ich zaangażowania powstały spoty promujące miasta.

Efekty ich pracy dziennikarskiej dostępne są tutaj: http://www.telewizjelokalne.org.pl/page_id_90.html

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie "Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne", we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Możliwych Rzecz Jasna.

logo