Przedświąteczne spotkanie z kombatantami

z kombatantami

z kombatantami - z kombatantami

Dziś w Urzędzie Miejskim Witold Wróblewski prezydent Elbląga po raz kolejny spotkał się z Radą Kombatantów. Celem spotkania było porozmawianie o działalności organizacji kombatanckich i bieżących sprawach w życiu miasta oraz codziennych problemach tych środowisk. Spotkanie było również okazją do złożenia sobie przedświątecznych życzeń wielkanocnych.

Kombatanci rozmawiali z prezydentem o bieżących sprawach, wydarzeniach, w których w ostatnim czasie wzięli udział i tych, gdzie zaznaczą swoją obecność, jak choćby 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Organizacje doceniają dotacje, które przekazywane są przez Miasto na różnorodną działalność kombatancką. Członkowie poszczególnych organizacji szczególnie zadowoleni są, że w osobie Ryszarda Sorokosza, pełnomocnika ds. kombatantów, mają partnera i mogą zawsze liczyć na pomoc.

Prezydent wprowadził kombatantów w sprawy, którymi aktualnie zajmuje się samorząd, m.in. dotyczące realizowanych w chwili obecnej inwestycji miejskich. - Będę nadal zabezpieczał środki w budżecie miasta na wspieranie finansowe środowiska elbląskich kombatantów. To środowisko i organizacje patriotyczne, które pomaga ten patriotyzm zanosić do młodzieży i szkół  - mówił prezydent. Prezydent zapowiedział również kolejne działania samorządu skierowane do elbląskich seniorów, w tym pozyskiwanie funduszy ze środków zewnętrznych i zachęcił, by prezesi związków kombatanckich, jak najszerzej informowali o wydarzeniach adresowanych do najstarszych elblążan.

Kombatanci zwrócili również uwagę na pozytywny fakt, jakim jest coraz częstszy udział elbląskich szkół w uroczystościach rocznicowych i patriotycznych oraz pomoc i zainteresowanie szkół całym środowiskiem kombatanckim. Wskazali również, że zwiększa się świadomość placówek medycznych dotycząca obsługiwania kombatantów bez kolejki. Podziękowali również za szczególnie praktyczne wyróżnienie, jakim jest ustawianie kombatantów w pierwszej kolejności w składaniu wieńców i kwiatów podczas różnorodnych uroczystości miejskich.

W spotkaniu z prezydentem Wróblewskim udział wzięli: Józef Nowicki - Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, Anna Pastuszak - Korpus Kombatantów RP, Czesław Żukowski - Związek Sybiraków koło w Elblągu, ks. infułat Mieczysław Józefczyk - Niezależny Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło w Elblągu, Natalia Warda - Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

z kombatantami

z kombatantami - z kombatantami

z kombatantami

z kombatantami - z kombatantami

z kombatantami

z kombatantami - z kombatantami

z kombatantami

z kombatantami - z kombatantami