Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje informację na temat ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 roku. Zachęcamy osoby z terenu Elbląga prowadzące działalność rolną do zapoznania się z niniejszą informacją.

UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH w 2017 roku