Miejski Rzecznik Konsumentów

Patrycja Kućmańska
ul. Kosynierów Gdyńskich 42, pok. nr 2
tel. (55) 239 34 56
adres do korespondencji:
Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg


Informuję, iż Miejski Rzecznik Konsumentów w Elblągu od 17.07.2017 r. do 28.07.2017 r. przebywać będzie na urlopie.
W tym okresie konsumenci mogą uzyskać pomoc w Inspekcji Handlowej w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1 – (budynek Urzędu Wojewódzkiego) tel. (55) 641 78 81.
Można również dzwonić na Infolinię Konsumencką tel.  801 440 220.  Porady prawne infolinii udzielane są w dni powszednie w godz. 8.00-18.00. Koszt połączenia zgodny z taryfą swojego operatora.
Poradę można także uzyskać drogą mailową wysyłając maila do Konsumenckiego Centrum E-porad prowadzonego przez Stowarzyszenie dla Powiatu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Miejski Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania z zakresu ochrony praw konsumenta. Rzecznik udziela pomocy jedynie konsumentom. Zgodnie z przepisem art. 221 ustawy Kodeks cywilny za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Rzecznik jest instytucją o charakterze doradczo-interwencyjno-procesowym. Rzecznik udziela pomocy prawnej konsumentom w szczególności w zakresie informacji, interpretacji przepisów, wyjaśnień przepisów prawnych oraz podejmuje interwencje w konkretnych sprawach. Analiza zgłaszanej rzecznikowi konsumentów sprawy wymaga zapoznania się z całą zgromadzoną dokumentacją (np. umowy, rachunki, zgłoszenia reklamacyjne oraz korespondencję między stronami w sprawie). Rzecznik występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego. Wnioski kierowane do Miejskiego Rzecznika Konsumentów powinny zawierać kompletne dane adresowe konsumenta i przedsiębiorcy wraz z dołączonymi załącznikami w kopiach/skanach stanowiącymi pełną dokumentację zgłaszanej sprawy. Zgłoszenie sprawy ułatwi wzór wniosku o pomoc, który można pobrać z niniejszej strony. Sprawy rozpatrywane są według kolejności wpływu.

wzór wniosku o pomoc do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Elblągu


GODZINY I DNI UDZIELANIA PORAD KONSUMENTOM

telefonicznie (55) 239 34 56 i osobiście:
Poniedziałek - 7.30 – 15.30
Wtorek - 9.00 – 16.30
Środa - 9.00 – 15.30
Czwartek - 7.30 – 15.30
Piątek - wolny

Z pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Elblągu mogą skorzystać konsumenci stałe zameldowani/zamieszkujący na terenie miasta Elbląg, których dotyczy zgłaszany problem oraz zawarli umowy z firmą zarejestrowaną na terenie RP na cele prywatne.

Miejski Rzecznik Konsumentów radzi


Od dnia 25 grudnia 2014 roku, weszły w życie nowe przepisy konsumenckie. Aktem prawnym wprowadzającym te zmiany jest ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.  Zmiany dotyczą zarówno umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa jak i umów tradycyjnych w sklepie stacjonarnym. Zmieniają się również zasady dochodzenia roszczeń w przypadku wadliwości rzeczy. Konsumenci zyskają jeszcze większą ochronę swoich praw.
UWAGA ! Do umów zawartych przed 25 grudnia 2014 r. zastosowanie mają poprzednio obowiązujące przepisy.Wzory pism do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku:

- zgłoszenie reklamacyjne
- oświadczenie o odstąpieniu od umowy


Wzory pism do umów zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (ogólne)

Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji, a konsument nie zgadza się z jego decyzją może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR).
ADR (Alternative Dispute Resolution) to postępowania wykorzystywane m.in. w sporach między konsumentem a przedsiębiorcą. Prowadzone są bez udziału sądu. Jego kompetencje przejmuje niezależna osoba trzecia – np. arbiter. Metody te są tanie, często nieodpłatne i szybkie.
Stałe polubowne sądy konsumenckie najbliższe dla mieszkańców  Elbląga działają  w Olsztynie lub w Gdańsku przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Mogą one rozstrzygać spory pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, związane z zakupionym towarem (np. obuwiem, sprzętem RTV/AGD) lub usługą (np. remontowo - budowlaną).
Postępowanie nie wiąże się z opłatami, należy jednak liczyć się z ewentualną koniecznością poniesienia kosztów opinii rzeczoznawcy, związanych z jej wydaniem.
Wniosek o rozstrzygnięcie sporu może złożyć w sądzie zarówno konsument, jak i przedsiębiorca, a postępowanie opiera się na dobrowolności, tzn. że strona pozwana musi wyrazić zgodę na to postępowanie.
Informacje dostępne są w sekretariatach sądów konsumenckich, a także na stronach internetowych inspektoratów Inspekcji Handlowej.


Informacje Urzędu Komunikacji ElektronicznejPorady Związku Banków Polskich
NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON


NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON

NIE BĄDŹ JELEŃ, WEŹ PARAGON