Weekendowe remonty dróg – ul. Obrońców Pokoju oraz ul. Robotnicza

znak

Departament Zarząd Dróg UM informuje, że w ramach zadania „Odnowa nawierzchni dróg” na najbliższy weekend (30.09-02.10) zaplanowane jest zamknięcie ulic: Obrońców Pokoju (odcinek od Robotniczej do Płk. Dąbka) oraz Robotniczej (na odcinku od Brzeskiej do Podgórnej). W ten weekend na powyższych ulicach wykonany zostanie I etap przebudowy nawierzchni jezdni polegający na wykonaniu dolnych warstw nawierzchni.

Ruch pojazdów w obu kierunkach na ul. Robotniczej (na odcinku od Brzeskiej do Podgórnej) i na ul. Obrońców Pokoju skierowany będzie na drogi przyległe. Funkcjonowanie ruchu na obu czasowo zamkniętych odcinkach przedstawia schemat

SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS REMONTU - UL. ROBOTNICZA I OBROŃCÓW POKOJU

Po otwarciu ruchu od poniedziałku 03.10 wykonawca przystąpi do przebudowy i regulacji studni i urządzeń infrastruktury podziemnej, wykonane zostaną też dwa dodatkowe wpusty deszczowe. Powyższe roboty powodować będą miejscowe utrudnienia w ruchu. Zakończenie prac na powyższych ulicach, tj. ułożenie warstwy ścieralnej – II etap przebudowy nawierzchni jezdni nastąpi w kolejny weekend 7- 9.10 przy całkowitym zamknięciu tych odcinków do ruchu.


Ul. Królewiecka
Departament Zarząd Dróg informuje również, że w związku z pracami przygotowawczymi, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w dniu 28.09 rozpoczną się roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni na ul. Królewieckiej na odcinku od ul. Fromborskiej do Okrężnej. W najbliższy weekend planowana jest przebudowa nawierzchni tego odcinka jezdni i zakończenie prac bitumicznych.
Powyższe będzie powodować utrudnienia w ruchu. Ruch na przedmiotowym odcinku odbywać się będzie wahadłowo i sterowany będzie ręcznie, funkcjonować będzie sygnalizacja świetlna, ostrzegawcza. Z uwagi na charakter drogi i dojazd do szpitala wojewódzkiego nie przewiduje się całkowitego zamknięcia tego odcinka dla ruchu. Funkcjonowanie ruchu w tym obszarze przedstawia załączony schemat.

SCHEMAT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS REMONTU UL. KRÓLEWIECKIEJ
 


Równolegle w ciągu najbliższych 7 dni realizowane będą także roboty na innych odcinkach objętych przedmiotowym zadaniem, które mogą powodować miejscowe utrudnienia w ruchu (bez  całościowych zamknięć jezdni dla ruchu):

 
1. ul. Płk. Dąbka na wykonanych odcinkach - prace porządkowe , oznakowanie poziome, roboty brukarskie
2. ul. Korczaka- prace przygotowawcze pod realizację robot bitumicznych (m.in. roboty rozbiórkowe, brukarskie, regulacja i wymiana krawężników)
3. ul. Obrońców Pokoju (od Robotniczej do Płk. Dąbka) - prace przygotowawcze pod realizację robot bitumicznych (m.in. roboty rozbiórkowe, brukarskie, regulacja i wymiana krawężników)
4. ul. Robotnicza - prace przygotowawcze pod realizację robot bitumicznych (m.in. roboty rozbiórkowe, brukarskie, regulacja i wymiana krawężników)
5. ul. Trybunalska - prace przygotowawcze pod realizację robot bitumicznych (m.in. roboty rozbiórkowe)
6. ul. Zielona - prace przygotowawcze pod realizację robot bitumicznych (m.in. roboty rozbiórkowe)