Prezydent odpowiada Radzie Sponsorów EKS Start

Poniżej prezentujemy stanowisko prezydenta Elbląga, w którym odnosi się on do wczorajszych informacji przekazanych mediom przez Radę Sponsorów EKS Start.

Rada Sponsorów EKS START Elbląg w opublikowanym oświadczeniu zarzuciła mi mijanie się z prawdą i dyskredytowanie sponsorów wspierających finansowo Klub.

Zapewniam, że doceniam rolę i znaczenie partnerów Klubu, którzy wspierają finansowo drużynę piłki ręcznej. Darzę ich należnym szacunkiem za to, iż swoją ofiarnością wspierają Klub. Mam świadomość, że każdy z nich przyczynia się do rozwoju sportowego drużyny, co widać po wynikach w ostatnich sezonach. Nie było i nie jest moim zamiarem godzenie w ich dobre imię, jak sugerowano to w komunikacie.

Jednakże twierdzenie, że podane na konferencji dane dotyczące finansów Klubu i wysokości wsparcia są nieprawdziwe, jest dalece nieuprawnione.

Wielkość środków przekazywanych z budżetu Miasta i spółek miejskich oraz nieodpłatne udostępnianie hali sportowej sięga w tym roku wysokości 1.015 tys. zł. Na wniosek Klubu rozumiejąc, że będzie to stanowiło dodatkowe źródło dochodów, przekazałem prawo do sprzedaży karnetów, wcześniej rozprowadzanych przez MOSiR. Nominalna ich wartość wynosi 150.000 zł, a na jednym ze spotkań ze sponsorami otrzymałem zapewnienie, że przeprowadzona będzie kampania reklamowa, która pozwoli uzyskać ze sprzedaży wyższą kwotę.

W tym roku odbyłem kilka spotkań z przedstawicielami Zarządu i Rady Sponsorów, na których omawialiśmy stan finansowy i poszukiwaliśmy możliwości zrównoważenia budżetu Klubu. To na nich zaproponowałem opracowanie planu naprawczego oraz redukcji wydatków. Na potrzeby tych spotkań Klub przygotował „Rozliczenie finansowe EKS START – 2017 r.” oraz „Plan finansowy EKS START – do 30 czerwca 2018 r.” i „Plan finansowy EKS START Elbląg – od lipca 2018 r.”. To z tych dokumentów pochodzą dane, które podawałem na konferencji prasowej. Jeśli zarzuca mi się przekazywanie nieprawdy, to nieprawda ta była zawarta w informacji jaką otrzymałem z Klubu.

Nie chcę polemizować z podanymi przez Radę Sponsorów danymi dotyczącymi budżetu Klubu za lata 2016-2018, ale gdyby Zarząd Klubu urealnił budżet do możliwości wsparcia ze strony Miasta i sponsorów wcześniej niż w obecnym roku, to być może nie doszłoby do kilkusettysięcznego zadłużenia.

Jestem przekonany, że jest to krok w dobrą stronę i wierzę, że przy wsparciu Miasta i sponsorów uda się rozwiązać problemy finansowe Klubu.

Witold Wróblewski
Prezydent Elbląga