XI Elbląskie Dni Recyklingu

XI Elbląskie Dni Recyklingu

XI Elbląskie Dni Recyklingu - XI Elbląskie Dni Recyklingu

19 maja w sobotę na Placu Jagiellończyka odbędzie się już XI edycja Elbląskich Dni Recyklingu – ekologiczny festyn dla mieszkańców Elbląga i okolic.

Poprzedzi ją finał XXII edycji „Konkursu na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych” w roku szkolnym 2017/2018, który odbędzie się 17 maja w czwartek w SP 16 przy ul. Sadowej o godz. 13:00. W trakcie finału zostaną wyłonieni laureaci konkursu oraz zostaną im przekazane nagrody. Placówki oświatowe zostaną ocenione za zbiórkę posegregowanych odpadów przez cały rok szkolny oraz dodatkowo za realizację ekologicznych projektów w swojej placówce, wykonanie makiety lub pracy plastycznej obrazującej PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) oraz propozycję hasła promującego działalność ZUO Elbląg.

Festyn dla mieszkańców 19 maja odbędzie się na Placu Jagiellończyka w godzinach 10:00-15:00. W trakcie festynu wychowankowie placówek oświatowych i Centrum Tańca Cadmans przedstawią swój program artystyczny na scenie. Firma Abrys z Poznania przygotowała dla mieszkańców przedstawienie pt. „Na ratunek Czystolandii”. Dzieci zaśpiewają piosenki i powiedzą wiersze o tematyce ekologicznej.

Mieszkańcy otrzymają atrakcyjne nagrody w postaci roślin i ekologicznych gadżetów w zamian za zebrane selektywnie odpady: baterie, makulaturę, puszki aluminiowe, opakowania z tworzyw sztucznych, nakrętki, opakowania szklane, kartoniki po płynnej żywności oraz zużyty sprzęt elektroniczny. W tym roku jako nagrody proponujemy mieszkańcom w większości kwiaty oraz w niedużej ilości krzewy owocowe jak malina, czy agrest. Nie będzie drzewek. Na stronie www.zuoelblag.pl (zakł.: pliki do pobrania) można zapoznać się z regulaminem przyznawania nagród.

Dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach ekologicznych, a także skorzystać z wielu atrakcji takich jak np. dmuchane zjeżdżalnie, trampoliny, malowanie buziek, bramka do celowania piłką itd. Wszystkie atrakcje będą bezpłatne, a udział w wybranych zajęciach nagradzany. W czasie warsztatów dzieci zdobędą wiedzę o zasadach segregacji odpadów oraz przybliżą sobie pojęcie recyklingu poprzez praktyczne zajęcia. Zrobią np. świeczniki ze słoików, podstawki do kubków z drewna, piórniki z plastikowych opakowań lub ekotorbę. W zabawie „Koło fortuny” otrzymają ekologiczne gadżety za prawidłowe rozwiązanie zagadki. Każde dziecko uczestniczące w warsztatach otrzyma komiks pt. „Piekarczyk znów o Elbląg walczy”. Przy organizacji warsztatów skorzystaliśmy z dofinansowania WFOŚiGW w Olsztynie.

Najważniejszym celem spotkania pracowników ZUO z mieszkańcami Elbląga jest budowanie świadomości ekologicznej poprzez naukę zasad segregowania odpadów i wdrożenie praktyki segregowania w życie.