Obrona cywilna, obrona Elbląga i Elblążan

spotkanie

spotkanie - spotkanie

1 marca obchodzony jest Światowy Dzień Obrony Cywilnej. Święto zostało ustanowione przez zgromadzenie ogólne Międzynarodowej Organizacji Obrony Cywilnej (ang. The International Civil Defence Organisation, ICDO) w 1990 roku. Dzień ten upamiętnia wejście w życie konstytucji ICDO, jako organizacji międzyrządowej w 1972 roku.

Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obrona cywilna ma na celu:
• ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury;
• ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny;
• współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Obchody Światowego Dnia Obrony Cywilnej służą m.in. podkreśleniu znaczenia obrony cywilnej, podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie samoobrony, wspierania przygotowania formacji oraz ludności do działania w przypadku wystąpienia zdarzeń i sytuacji kryzysowych. Obchody są też okazją do uznania wysiłku, ofiarności i dokonań służb biorących udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych.

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Elblągu odbyło się spotkanie z Komendantami Formacji Obrony Cywilnej. Podsumowano realizację zadań obrony cywilnej w 2017 roku. W imieniu prezydenta Elbląga – Szefa Obrony Cywilnej Miasta, wiceprezydent Janusz Nowak wyróżnił formacje obrony cywilnej biorące udział w działaniach przeciwpowodziowych w czasie powodzi styczniowej, gdy zagrażała rzeka Elbląg i we wrześniu, gdy zagrożenie zaistniało od strony rzeki Kumiela.

Symbolicznymi statuetkami uhonorowano Ochotniczą Straż Pożarną Ratownictwo Wodne, które zawsze jako pierwsze stawiało się na wezwanie i jako ostatnie schodziło z terenu działań oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w likwidacji, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Wczorajsza uroczystość to nie jedyne wydarzenie związane z Obroną Cywilną. W piątek (2 marca) obędzie się finał XXIII Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Miasto Elbląg reprezentować będzie grupa uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu.

spotkanie

spotkanie - spotkanie

spotkanie

spotkanie - spotkanie

spotkanie

spotkanie - spotkanie

spotkanie

spotkanie - spotkanie

spotkanie

spotkanie - spotkanie

spotkanie

spotkanie - spotkanie

spotkanie

spotkanie - spotkanie