Płk Robert Orłowski nowym Zastępcą Dowódcy 16 PDZ

Płk Robert Orłowski nowym Zastępcą Dowódcy 16 PDZ

Płk Robert Orłowski nowym Zastępcą Dowódcy 16 PDZ - Płk Robert Orłowski nowym Zastępcą Dowódcy 16 PDZ
W dniu 23 listopada płk dypl. Robert Orłowski objął obowiązki Zastępcy Dowódcy – Szefa Sztabu 16 PDZ. Tego dnia objęcie obowiązków w Garnizonie Elbląg było tylko symboliczne – płk Orłowski natychmiast przemieścił się do Bemowa Piskiego, gdzie wraz z Dowództwem i jednostkami 16 Dywizji brał udział w ćwiczeniu taktycznym z wojskami – „TUMAK – 16”. Oficjalne przedstawienie nowego Zastępcy Dowódcy – Szefa Sztabu 16 Dywizji nastąpiło w dniu 28 listopada. W czasie zbiórki Dowództwa 16 PDZ, Dowódca Dywizji, gen. dyw. Marek Sokołowski oficjalnie przedstawił płk Orłowskiego. Generał Sokołowski zaprezentował dotychczasowy przebieg służby, wskazując na bardzo bogate doświadczenie swojego nowego zastępcy. Jednocześnie życzył płk Orłowskiemu wielu sukcesów i owocnej współpracy z żołnierzami i pracownikami resortu obrony narodowej Dowództwa naszej Dywizji. Płk Robert Orłowski powitał swoich współpracowników i podwładnych, wyrażając pewność co do ścisłej i owocnej współpracy.

 
Płk dypl. Robert Orłowski urodził się8 września 1964 roku w Koszalinie. W 1987 roku po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu rozpoczął służbę wojskową na stanowisku dowódcy plutonu w 34 pułku desantowym w Słupsku. W 1990 roku objął stanowisko dowódcy kompanii w 35 batalionie obrony wybrzeża w Gdańsku. W latach 1994 - 1996 był słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej. W lipcu 1996 roku objął obowiązki dowódcy batalionu w 12. Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie. W latach 2000 - 2001 ukończył studia podyplomowe w Szkole Dowódczo – Sztabowej Wojsk Lądowych, Fort Leavenworth w Stanach Zjednoczonych. Od 2001 do 2002 roku pełnił obowiązki Szefa Sekcji Operacyjnej a następnie objął w 1 Korpusie Zmechanizowanym w Bydgoszczy stanowisko Szefa Wydziału Operacyjnego, które pełnił do 2004 roku. W tym czasie pełnił służbę w II Zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego MDCS w Iraku jako Szef Oddziału Operacyjnego. Po powrocie z misji objął stanowisko Szefa Wydziału Zabezpieczenia Bojowego w Dowództwie Operacyjnym. W latach 2005 - 2008 pełnił służbę w Zarządzie Planowania J5   w sztabie JFC w Brunssum w Holandii. Od 2008 roku był Szefem Oddziału w Zarządzie Planowania Operacyjnego P3 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W latach 2009 – 2010 płk Orłowski pełnił służbę w ramach PKW ISAF w Afganistanie na stanowisku Doradcy Dowódcy ISAF. W latach 2010 - 2011 był słuchaczem Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Od 2012 do 2013 roku Pan Pułkownik pełnił obowiązki Szefa Zarządu Operacji Lądowych Dowództwa Wojsk Lądowych. W latach 2013 – 2016 Dowodził 7. Pomorską Brygadą Obrony Wybrzeża. Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 3347 płk. dypl. Robert Orłowski z dniem 23.11.2016r. objął obowiązki Zastępcy Dowódcy – Szefa Sztabu 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Tekst: mjr Zbigniew Tuszyński;
Foto: st. chor. szt. Sławomir Tessar.