Promocja publikacji Muzeum

okładka

okładka - okładka

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu promującym publikację „Janów Pomorski – 34 lata badań i studiów nad wczesnośredniowiecznym emporium”, wydaną w ramach serii Studia nad Truso (tom III:1; tom III:2 serii).

Wydawnictwo zawiera opracowanie wyników badań strefy portowej osady Truso prowadzonych w latach 1982 – 1991. Publikacja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miasto Elbląg.

Wydarzenie odbędzie się we wtorek 19 grudnia 2017 r., o godzinie 12.00, w sali konferencyjnej Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11.

okładka

okładka - okładka