„U źródeł królowej polskich rzek” – SOSW nr 2 w Elblągu na Turnusie Uśmiechu Fundacji ING Dzieciom w Wiśle

dzieciaki

dzieciaki - dzieciaki

Misją Fundacji ING Dzieciom jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży. Dzięki pracy i zaangażowaniu ludzi związanych z fundacją, wolontariuszy ING oraz partnerów społecznych, pomoc w różnej formie otrzymało dotąd kilkanaście tysięcy dzieci, w tym uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w im. Janusza Korczaka w Elblągu.

Fundacja swoją misję realizuje poprzez autorskie programy społeczne, między innymi Turnusy Uśmiechu - bezpłatne turnusy terapeutyczno-edukacyjne dla podopiecznych fundacji, w ośrodku wypoczynkowym w Wiśle. Tam przez dwa tygodnie, od 2 do 15 czerwca 2018 roku, przebywali uczniowie Ośrodka pod opieką nauczycieli, terapeutów i swoich bliskich. „U źródeł królowej polskich rzek - historie miejsc i ludzi szumem Wisły opowiedziane” to temat przewodni projektu, który został doceniony przez Fundację i stał się przepustką do wyjazdu. Najważniejszym celem turnusu było wykorzystanie zasobów przyrody jako źródła aktywnej rehabilitacji zaburzonych funkcji u dzieci. Lata pracy pedagogicznej i terapeutycznej wskazały nauczycielom/terapeutom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Elblągu, iż to, czego uczniowie sami doświadczą, odkryją, poznają pozostanie na długo w ich pamięci. Jeśli jest to w towarzystwie bliskich, wspierających osób, świat, który na co dzień charakteryzuje wiele barier (w tym architektonicznych) staje się bliższy, oswojony, bezpieczny i piękny. Zajęcia prowadzone w terenie, w nowym środowisku, sprzyjają rozwojowi zainteresowań otaczającym światem, ludźmi i przyrodą, wpływają korzystnie na rozwój procesów myślowych, w tym kształcą zdolność obserwacji, usprawniają samodzielne wnioskowanie. Ogromne zaangażowanie nauczycieli i rodziców oraz chęć wzbogacenia procesu terapeutycznego i edukacyjnego nie zawsze idzie w parze z posiadanymi środkami finansowymi. Tym bardziej, że priorytetem rodzica dziecka niepełnosprawnego jest zadbanie o jego zdrowie, co ogranicza inne aktywności rodziny do minimum. Dlatego podjęto decyzję o przystąpieniu do konkursu „Turnusy Uśmiechu” i przy współpracy uczniów, rodziców i kadry pedagogicznej Ośrodka powstał projekt „U źródeł królowej polskich rzek - historie miejsc i ludzi szumem Wisły opowiedziane”. Marząc o wyjeździe do Wisły autorzy projektu nie mogli się odciąć od korzeni i cały program opiera się na rzece Wiśle, która 50 kilometrów od Elbląga ma swe ujście do Zatoki Gdańskiej. Więc w rzeczywistości i wirtualnie, podróżując przez całą Polskę wzdłuż Wisły, od jej końca do początku, uczestnicy wyjazdu mieli okazję przez dwa tygodnie poznawać przyrodę, historię i legendy z nią związane. W programie Turnusu, z uwagi na zasoby kadry pedagogicznej/terapeutycznej zaplanowano wiele ciekawych zajęć usprawniających zaburzone funkcje ruchowe, rozwijających pasje i zainteresowania. Żaden z uczniów nigdy nie był w górach, więc wyjazd w zupełnie odmienne geograficznie miejsce był dla wielu przygodą życia, tym bardziej, że w programie zajęć uwzględnione zostały piesze wędrówki, między innymi uczniowie weszli na Trzy Kopce Wiślańskie i Kobylą, wjechali wyciągiem na Skolnity.

Koordynator z ramienia Fundacji ING Dzieciom, pani Jolanta Bujok zaprosiła uczniów Ośrodka do udziału w wielu miejscowych atrakcjach: Park Niespodzianek Leśnych w Ustroniu, Chlebowa Chata w Górkach Małych, Muzeum Beskidzkie w Wiśle, Leśne Centrum Edukacji Ekologicznej w Istebnej, na spektakl i warsztaty do Teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku Białej. Regularnie odbywała się rehabilitacja w specjalistycznych salach siedziby Fundacji, seanse w grocie solnej, zajęcia w basenie solankowym w Ustroniu. Nie obyło się też bez spotkania z przedstawicielem Nadleśnictwa Wisła, pani Hanna Jurzykowska w sposób zupełnie bajkowy wprowadziła dzieci w bogaty świat przyrody leśnych terenów Wisły.

To był wspaniale edukacyjny, terapeutyczny i radosny czas dla uczestników wyjazdu. Na każdym kroku odczuwaliśmy gościnność, serdeczność pracowników Fundacji ING Dzieciom i niebywałą troskę o potrzeby dzieci niepełnosprawnych. „...Góry tylko wtedy mają sens, gdy jest w nich człowiek ze swoimi uczuciami, przeżywający klęski i zwycięstwa. I wtedy, gdy coś z tych przeżyć zabiera ze sobą w doliny...” (Andrzej Zawada). Uczniowie, rodzice i kadra pedagogiczna Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Elblągu zabiorą z Wisły serca pełne podziękowań, dobrych wspomnień, poczucie, że czeka nas jeszcze wiele wyzwań i każdemu z nich sprostamy!

dzieciaki

dzieciaki - dzieciaki

dzieciaki

dzieciaki - dzieciaki

dzieciaki

dzieciaki - dzieciaki

dzieciaki

dzieciaki - dzieciaki

dzieciaki

dzieciaki - dzieciaki

dzieciaki

dzieciaki - dzieciaki

dzieciaki

dzieciaki - dzieciaki

dzieciaki

dzieciaki - dzieciaki