Zapisz dziecko na półkolonie

Zapisz dziecko na półkolonie

Informujemy, że Urząd Miejski we współpracy ze szkołami przygotował atrakcyjną ofertę wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W półkoloniach trwających od poniedziałku do piątku przez osiem godzin dziennie, będą mogły wziąć udział dzieci pozostające w tym czasie w Elblągu. Pod opieką wykwalifikowanej kadry spędzą ten czas w sposób aktywny oraz atrakcyjnie urozmaicony tematycznie.

 

Zaplanowanych zostało osiem dwutygodniowych turnusów, a za ich organizację będą odpowiadały:


I turnus:  26 czerwca – 7 lipca
Szkoła Podstawowa nr 6,  ul. Piłsudskiego 4
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2,  ul. Polna 8 A
II turnus:  10 lipca – 21 lipca
Szkoła Podstawowa nr 16,  ul. Sadowa 2
Szkoła Podstawowa nr 15,  ul. Modlińska 39
III turnus: 24 lipca – 04 sierpnia
Szkoła Podstawowa nr 14,  ul. Mielczarskiego 45
Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Słoneczna 14
IV turnus:  7 sierpnia – 18 sierpnia
Szkoła Podstawowa nr 4,  ul. Mickiewicza 41
Zespól Szkól nr 1 (SP 11),  ul. Korczaka 34

Rodzice uczniów, którzy są zainteresowani uczestnictwem dziecka w półkolonii, powinni zgłosić się do szkoły, która organizuje wypoczynek w czasie tegorocznych wakacji.W szkole tej otrzymają do wypełnienia kartę zgłoszenia dziecka na półkolonię (będzie potrzebny PESEL dziecka).


Karty na półkolonie będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek w dniu 10 maja 2017 r. od godziny 8.00.

Pełna odpłatność w turnusie wynosi 140 zł od osoby (100 zł wyżywienie, 40 zł – dopłata do organizacji – transport, materiały papiernicze, bilety wstępu itp.).


Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiejw Elblągu z dnia 30 XII 2013 r. wprowadzającą na terenie Gminy Miasto Elbląg Program „Karta Dużej Rodziny” uczestnicy programu wnoszą opłatę tylko za wyżywienie
(zwolnione są z opłaty 40 zł).         

Uwaga:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Elblągu będzie organizatorem półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych kierowanych ze wszystkich elbląskich szkół (również dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i poruszających się na wózku).

Zobowiązuje się opiekunów do zapisu dziecka tylko do jednej placówki organizującej półkolonie.