Aktualna Strategia Rozwoju EOF / ZIT

STRATEGIA ROZWOJU ELBLĄSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO / ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.10.2017 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego