Temat: pomoc społeczna – kolejna dyskusja publiczna już dziś

Zapraszamy elblążan do wzięcia udziału w dyskusji publicznej, która odbędzie się dzisiaj o godz. 17.00 w Ratuszu Staromiejskim, tematem będzie funkcjonowanie pomocy społecznej w naszym mieście. To kolejne z cyklu spotkań z mieszkańcami, w trakcie których poruszane są tematy z najważniejszych obszarów życia miasta.

 

Podstawą do rozmów jest opublikowany niedawno dokument pn. „Analiza społeczno-gospodarcza Elbląga”, która wraz z uwagami mieszkańców będzie istotną częścią powstającej Strategii rozwoju Elbląga 2020+.

Wszystkich zainteresowanych wniesieniem swoich uwag dotyczących pomocy społecznej zapraszamy na dzisiejszą dyskusję.

Zachęcamy również do zapoznania się z "Analizą społeczno-gospodarczą Elbląga" (tutaj) i udziału w kolejnych spotkaniach.

Zobacz szczegółowy harmonogram spotkań z mieszkańcami.