Stowarzyszenie Inkubatorów Biznesu z Regionu Morza Bałtyckiego

15 września 2011 r. w Berlinie inkubatory biznesu oraz centra technologiczne z Niemiec, Łotwy, Norwegii, Szwecji, Białorusi i Danii przystąpiły do Stowarzyszenia Inkubatorów Biznesu IBI-NET. Powstało ono w celu zjednoczenia działań inkubatorów biznesu z Regionu Morza Bałtyckiego.
Założycielami Stowarzyszenia są przedstawiciele Łotwy: Riga Technical University (Politechnika w Rydze) oraz Business Development Incubator of Riga Region (Inkubator Rozwoju Biznesu Regionu Ryskiego). Partnerzy Stowarzyszenia z innych krajów zaangażowanych w realizację projektu „IBI-NET Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu” to:
1.    Niemcy: Technology Centre of Western Pomerania (Centrum Technologiczne Zachodnia Pomerania) oraz Technology Centre of Business Incubators “Oder” in Frankfurt (Centrum Technologiczne Inkubatorów Biznesu “Oder” we Frankfurcie)
2.    Szwecja: Teknikdalen Foundation (Fundacja Teknikdalen)
3.    Norwegia: Hedmark Innovation Centre (Centrum Innowacji Hedmark)
4.    Białoruś: Scientific-Technological Park BNTU "Polytechnic” (Park Naukowo-Technologiczny BNTU „Politechnika”)
5.    Dania: Business Centre in Bornholm (Centrum Biznesu w Bornholm).
Stowarzyszenie będzie funkcjonowało jako baza wymiany informacji, wiedzy i doświadczenia pomiędzy inkubatorami biznesu oraz przedsiębiorstwami. Umożliwi wspólną promocję ich interesów na szczeblu międzynarodowym. Celem działania stowarzyszenia jest stymulowanie rozwoju innowacyjnych pro-eksportowych przedsiębiorstw w Regionie Morza Bałtyckiego.
Stowarzyszenie IBI-NET zachęca inne inkubatory biznesu lub organizacje współpracujące z inkubatorami biznesu, by przyłączyły się do tej nowej inicjatywy.
Utworzenie Stowarzyszenia jest częścią projektu „IBI-NET Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Projekt ten ma na celu utworzyć i wzmocnić międzynarodową sieć inkubatorów biznesu w Regionie Morza Bałtyckiego.
Jānis Miezeris, Dyrektor Administracji Riga Panning Region – Lidera Projektu, mówi: „Wraz z naszymi partnerami pracujemy nad tym, aby zachęcić inkubatory biznesu z Regionu Ryskiego i innych krajów Regionu Morza Bałtyckiego do współdziałania. Próbujemy wzmocnić ich wiedzę oraz wykorzystać potencjał tkwiący w międzynarodowej współpracy i wymianie informacji pomiędzy inkubatorami biznesu i przedsiębiorstwami. Decyzja związana z założeniem Stowarzyszenia jest znaczącym krokiem, jeśli chodzi o zapewnienie trwałości tej współpracy po zakończeniu realizacji Projektu IBI-NET.”
Projekt IBI-NET jest realizowany od grudnia 2009 r. do czerwca 2012 r.
Więcej informacji na stronie: www.ibi-net.eu