Skoordynowana sygnalizacja na drodze 503

światła
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg informuje, że zakończone zostały prace związane z korektą funkcjonowania sygnalizacji świetlnych na przebudowanym odcinku DW 503. Prace te polegały m.in. na dostosowaniu i koordynacji sterowników sygnalizacji świetlnych pomiędzy skrzyżowaniami za pośrednictwem sieci światłowodowych. Dodatkowo skorygowano funkcjonowanie sygnalizacji na następujących skrzyżowaniach:

a) Browarna - Lubraniecka i Browarna - Obrońców Pokoju
Umożliwiono pracę sygnalizacji w trybie wzbudzanym przez pieszych (przyciski dla pieszych i rowerzystów na przejściach przez ul. Browarną) oraz na skrzyżowaniu z Obrońców Pokoju - wzbudzanie przez tramwaj. Ruch kołowy w ciągu ulicy Browarnej w obu kierunkach będzie wstrzymywany wyłącznie przez zgłoszenie za pomocą przycisków przez pieszych/rowerzystów oraz nadjeżdżający tramwaj (dot. skrzyżowania z Obrońców Pokoju). Dodatkowo obydwie sygnalizacje zostaną tak skoordynowane, aby uniemożliwić podwójne zatrzymanie się pojazdów na tych skrzyżowaniach. Sygnalizacja dla pieszych/rowerzystów ma charakter dwuetapowy, tj. wymagane jest naciśnięcie przycisków przed planowanym przejściem przez każdą z jezdni.

b) Robotnicza - Królewiecka
Skorygowano funkcjonowanie programu sygnalizacji umożliwiając skrócenie czasu wyświetlania światła czerwonego dla pojazdów, poprzez wyłączenie odrębnej fazy dla tramwaju relacji: Królewiecka - zajezdnia (wykorzystywanej jako: relacje wyjazdowe i zjazdowe z zajezdni oraz awaryjne i szkoleniowe) z umożliwieniem funkcjonowania tej relacji w tym samym cyklu co relacja Pocztowa - Królewiecka.

W związku z faktem, że prognozowane na etapie projektowania natężenia ruchu pieszych i pojazdów odbiegają w sposób znaczący od stanu aktualnego, zmiany jw. zostały wprowadzone w celu dostosowania funkcjonalności sygnalizacji do istniejących warunków ruchowych, zachowując jako priorytet wymagane warunki bezpieczeństwa i płynność komunikacji tramwajowej.   

Funkcjonowanie w skorygowanych programach sygnalizacji jest aktualnie w fazie testów, wprowadzane są jeszcze drobne korekty i ustawienia. Wprowadzenie skorygowanych rozwiązań w funkcjonowaniu sygnalizacji jw. planowane jest na początku tego tygodnia.

Uczulamy szczególnie uczestników ruchu (pieszych i kierowców) na zmiany na skrzyżowaniu ul. Browarnej z ul. Lubraniecką i Obrońców Pokoju.  

Analizowane są też możliwości wprowadzenia korekt na rondzie Brzeska-Browarna-Trasa Unii Europejskiej w celu zmniejszenia czasu oczekiwania na przejazd przez rondo pojazdów po zjechaniu z ronda tramwaju.