Warmińsko – Mazurskie Dni Rodziny 2014

Uprzejmie informujemy, że w ramach XVI Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny w dniu 3 czerwca 2014 r. – godz. 10.00, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, ul. Czerniakowska, odbędą się seminarium i warsztaty nt.: Coaching – jak budować relacje z dzieckiem.

Organizatorami przedsięwzięcia są Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne Nr 1 i Nr 2 w Elblągu, Warmińsko - Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

Zakres tematyczny przedsięwzięcia obejmuje następujące zagadnienia:
-    Rodzic i umiejętności wychowawcze.
-    Rodzic dziecka niepełnosprawnego.
-    Rodzic i wybór dróg edukacyjnych i zawodowych dziecka.
-    Rodzic „trenerem” umiejętności szkolnych.

W ramach seminarium podjęte będą następujące tematy:
1.    Co to jest, na czym polega „coaching”, gdzie może znaleźć  zastosowanie – zagadnienia przedstawią panie dr Magdalena Gliniecka - Rękawik i mgr Łucja Semczuk z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Elblągu
2.    Wsparcie rodzicielskie dziecka w nauce – dr Irena Sorokosz z PWSZ w Elblągu
3.    Rodzic dziecka niepełnosprawnego – mgr Anna Leibner - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Elblągu
4.    Komunikat z badań – dr Magdalena Gliniecka - Rękawik

Planowane jest także prowadzenie Warsztatów  dla rodziców, studentów i osób zainteresowanych w zakresie:
1.    Dobre bycie z dzieckiem
2.    Metody coachingowe w podejmowaniu decyzji edukacyjnych

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o telefoniczne zapisy:
55 6528230 (tel. do Poradni nr 1) lub 6528251 (tel. do Poradni nr 2)

W ramach przedsięwzięcia uruchomiony zostanie  również Punkt informacyjny – prowadzony przez psychologów, pedagogów, doradców zawodowych z obu poradni,
w ramach którego będzie można zasięgnąć  porady, informacji i uzyskać ukierunkowanie
w zakresie możliwość rozwiązania konkretnych problemów.

Serdecznie zapraszamy