Wykaz miejsc na obwieszczenia i plakaty wyborcze

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na 9 października 2011 r.

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) na urzędowe obwieszczenia wyborcze zarezerwowany został środkowy pas słupów ogłoszeniowych, zaś na plakaty wyborcze komitetów wyborczych zarezerwowano 1 metr górnego pasa oraz 1 metr dolnego pasa podanych niżej słupów ogłoszeniowych.


1. Ulica Generała Józefa Bema  na wysokości budynku nr 1
2. Skrzyżowanie ulicy Beniowskiego z ulicą Świerkową
3. Bulwar Zygmunta Augusta przy budynku Żeglugi
4. Skrzyżowanie ulicy Grottgera z ulicą Pabianicką
5. Ulica Hetmańska przy przystanku autobusowym
6. Skrzyżowanie ulicy Królewieckiej z ulicą Kopernika
7. Skrzyżowanie ulicy Królewieckiej z Aleją Józefa  Piłsudskiego
8. Skrzyżowanie ulicy Lotniczej z ulicą Fredry
9. Skrzyżowanie ulicy Ogólnej z ulicą Lubelską
10. Skrzyżowanie Alei Odrodzenia z ulicą Wiejską
11. Skrzyżowanie ulicy Okrzei z ulicą Robotniczą
12. Skrzyżowanie ulicy Żeromskiego z ulicą Prusa
13. Ulica Podgórna przy sklepie PSS SPOŁEM
14. Ulica Królewiecka na wysokości przystanku Mazury
15. Skrzyżowanie ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka z ulicą Uroczą

By uzyskać zgodę na korzystanie z innych słupów ogłoszeniowych niż wyżej wymienione należy zgłosić się do Zarządu Budynków Komunalnych przy ul. Ratuszowej 4 w Elblągu.