Zmiany na rynku medycznym w Elblągu

Sytuacja i wyniki finansowe za I półrocze 2011 r. szpitali Miejskiego i byłego Wojskowego były tematem zwołanego przez Tomasza Lewandowskiego wiceprezydenta Elbląga posiedzenia Rad Społecznych obu jednostek. - Priorytetem jest dobro pacjenta. Dyskutowaliśmy więc na temat optymalizacji świadczonych usług lecznictwa szpitalnego oraz o docelowym rynku tych usług w naszym mieście – mówi Tomasz Lewandowski wiceprezydent Elbląga.

Podczas spotkania szczegóły przedstawiali dyrektorzy szpitali. Członkowie Rad ocenili nie tylko sytuacje finansowe obu jednostek, ale również wykorzystanie łóżek szpitalnych w poszczególnych oddziałach.

Rada Społeczna byłego Szpitala Wojskowego podjęła uchwały o przeniesieniu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Noworodków do szpitala przy ul. Żeromskiego oraz o przeniesieniu Oddziału Neurologicznego do Szpitala Wojewódzkiego.

Z kolei Rada Społeczna Szpitala Miejskiego podjęła uchwały o przeniesieniu Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Pulmonologicznym i Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym oraz Zakładu Usprawniania Medycznego, Ośrodka Rehabilitacji Dziennej do byłego Szpitala Wojskowego. Jednocześnie decyzją Rady zlikwidowany zostanie Oddział Żywienia (kuchnia).

- To bardzo dobry kierunek zmian i cieszę się, że Rady podjęły te uchwały. Przemieszczenie oddziałów między szpitalami pozwala zadbać o jak najlepszą opiekę medyczną elblążan oraz poprawi wyniki finansowe zarówno szpitali miejskich, jak i wojewódzkiego. Dzisiejsza dyskusja jest początkiem docelowego modelu funkcjonowania usług medycznych w Elblągu. – dodał Tomasz Lewandowski.

Z proponowanymi zmianami radni Komisji Zdrowia zapoznają się na posiedzeniu 19 sierpnia. Jeśli uzyskają one pozytywną opinię, od listopada poszczególne oddziały funkcjonowac będą już w nowych miejscach.