Zmiana organizacji ruchu przy ul. Wiślickiej

Urząd Miejski informuje, że w związku z podłączeniem rozbudowywanego Centrum Handlowego Ogrody do otaczającej sieci ulic miejskich w Elblągu wykonawcą robót będzie firma budowlano drogowa MTM S.A. z siedzibą w Gdyni. 28 kwietnia wskazana firma zamierza rozpocząć roboty budowlane i w związku z tym nastąpi zmiana organizacji ruchu w obrębie rozbudowywanego CH Ogrody ul. Płk Stanisława Dąbka na odcinku od ul. Wiślickiej do ul. Odrodzenia.

W związku z powyższym zostanie zamknięte połączenie z ul. Wiślicką (od ul. Płk Stanisława Dąbka). W ul. Płk Stanisława Dąbka od strony CH Ogrody zostanie zamknięty (zewnętrzny) prawy pas ruchu oraz od strony sklepu Biedronka zostanie zamknięty (zewnętrzny) prawy pas ruchu. Ruch w tym rejonie odbywać się będzie wewnętrznymi pasami ruchu przy zachowaniu przejezdności na skrzyżowaniu ul. Płk Stanisława Dąbka z ul. Węgrowską oraz pozostawiony będzie dojazd do parkingu centrum handlowego.

W załączeniu przekazujemy schemat oznakowania z projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Utrudnienia w ruchu na powyższym odcinku będą trwały do drugiej połowy czerwca 2014 r. Wszelkie zamiany w organizacji ruchu będą przekazywane na bieżąco.

Prosimy o wzmożoną ostrożność w korzystaniu z drogi i przestrzeganie znaków tymczasowej organizacji ruchu.

Kierownikiem robót jest Pan Mariusz Wilma nr tel. 602233573.

Przepraszamy kierowców za utrudnienia.