Rozpoczęła się druga część XXVIII sesji Rady Miejskiej

Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej stanowi kontynuację tej rozpoczętej 20 lutego. Wtedy bowiem radni zdecydowali o przeniesieniu głosowania nad częścią uchwał na dzień dzisiejszy, a mianowicie na 6 marca. Uchwały te dotyczyły obniżenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności oraz nadania nowemu placowi, stanowiącemu rondo uliczne - skrzyżowanie ulic: Agrykola, Tadeusza Kościuszki, Bolesława Chrobrego nazwy: Żołnierzy Wyklętych. Projekty tych uchwał miały być jeszcze raz analizowane i dyskutowane w poszczególnych komisjach, aby można było wypracować konsensus.

 

Dziś na sali sesyjnej obecnych jest 23 radnych, którzy głosować będą nad kilkoma uchwałami.

Dziś podejmowane będą uchwały w sprawie:
1) nadania nazwy nowemu placowi w mieście Elblągu
– DRUK Nr 1A/XXVIII

2) ustalenia wysokości opłat za przyjęcie odpadów do zagospodarowania przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu
– DRUK Nr 14/XXVIII po autopoprawce prezydenta Jerzego Wilka

3) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
– DRUK Nr 17/XXVIII po autopoprawce prezydenta Jerzego Wilka

4) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg
– DRUK Nr 18/XXVIII po autopoprawce prezydenta Jerzego Wilka

5) ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności
– DRUK Nr 20/XXVIII po autopoprawce prezydenta Jerzego Wilka