Zmiana organizacji Ruchu - DW 503

Wykonawca robót firma Eurovia Polska S.A. informuje, że z dniem 30.09.2013 planowane jest wprowadzenie zmiany w dotychczas funkcjonującej tymczasowej organizacji ruchu przy ul. Browarnej, na odcinku od ul. Jaśminowej do wjazdu na teren straży pożarnej.Powyższa zmiana polegała będzie na udostępnieniu dla ruchu kołowego zachodniego pasa ww. odcinka jezdni (po stronie zajezdni). Zamknięty zostanie wschodni pas na ww. odcinku łącznie z dojazdem do budynków zlokalizowanych przy ul. Browarnej 29, 30, 31A-D, 32. Dojazd do powyższych budynków będzie się odbywał drogą tymczasową od strony ul. Jaśminowej (przez zjazd na parking przy budynku przy ul. Jaśminowej 11). Planowany termin funkcjonowania powyższej organizacji ruchu 30.09.2013 - 14.11.2013.

Natomiast w dniu 01.10.2013r. planowane jest wprowadzenie zmiany w tymczasowej organizacji ruchu przy ul. Browarnej, na odcinku od ul. Brzeskiej do wjazdu do browaru. Powyższa zmiana polegała będzie na przełożeniu ruchu kołowego na nowo wybudowaną wschodnią jezdnię przy ul. Browarnej. Zamknięta dla ruchu zostanie jezdnia zachodnia przy ul. Browarnej na powyższym odcinku.