EPT znaczy laboratorium

ept
Laboratorium badań metaloznawczych i wzorcowania przyrządów pomiarowych, Klub Polskich Laboratoriów Badawczych oraz Elbląski Park Technologiczny zapraszają jutro na Konferencję Sekcji Badań Materiałowych Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

13 czerwca 2013 roku z inicjatywy firmy „METROTEST” Sp. z o.o. w Elbląskim Parku Technologicznym odbędzie się konferencja Sekcji Badań Materiałowych Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. W obradach udział potwierdziło 60 osób reprezentujących laboratoria badawcze z całej Polski, w tym z 13 Instytutów Badawczo Rozwojowych, 3 uczelnie wyższe, 15 laboratoriów zakładowych, 10 laboratoriów prywatnych oraz przedstawiciele Instytutu Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk.

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych jest organizacją zrzeszającą prawie 500 laboratoriów polskich. Klub jest forum wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie praktycznego wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania, postanowień, norm i przepisów prawa oraz wymagań jednostki akredytującej.

Celem spotkania w Elblągu jest wymiana doświadczeń w zakresie badań metaloznawczych prowadzonych w dziedzinie badań metalograficznych, mechanicznych, chemicznych oraz badań nieniszczących.

Przedstawiciel EPT zapozna uczestników z działalnością Elbląskiego Parku Technologicznego, i działającymi w nim laboratoriami. Prezes firmy „METROTEST” Sp. z o. o. Bogusław Marciniak zaprezentuje organizację laboratoriów firmy działającej przy ul. Stoczniowej 2, a także w EPT . Ponadto uczestnicy zwiedzą laboratoria znajdujące się w EPT.

W dalszej części obrad zostaną ustalone programy badań biegłości - porównań międzylaboratoryjnych w badaniach metaloznawczych. Programy, które są niezbędnym elementem potwierdzającym kompetencje techniczne laboratoriów w określonych dziedzinach działalności.

Zdobywanie i utrzymywanie kompetencji technicznych jest niezbędne w laboratoriach posiadających certyfikaty akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Laboratoria firmy Metrotest jako jedyne w województwie posiadają akredytacje w dziedzinie badań metaloznawczych, a także w zakresie wzorcowań przyrządów pomiarowych. Obecność takich laboratoriów w Elblągu gwarantuje wiarygodność wyników badań i wzorcowań i zapewnia obsługę klientów na najwyższym europejskim poziomie .

Konferencja jest promocją Elbląga jako miasta z bogatymi tradycjami przemysłu metalowego.

Organizatorzy przewidzieli czas dla elbląskich mediów w godzinach między 10.30 a 11.30

Serdecznie zapraszamy!