Prace przy DW503

Wznowione zostały prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 503. Obecnie budowana jest kanalizacja deszczowa wzdłuż ulic Browarnej oraz Pocztowej, przy skrzyżowaniu z ulicą Krótką.
- Jeśli pozwoli na to pogoda, w najbliższym miesiącu zostaną zdemontowane tory tramwajowe oraz zostaną zakończone roboty rozbiórkowe wzdłuż ulicy Browarnej, na odcinku od Trasy Unii Europejskiej do ulicy Grażyny. -  informuje Katarzyna Swisłocka, pełnomocnik inżyniera kontraktu.

Ponadto w lutym prowadzone będą następujące prace związane z realizacją projektu:
•    wykonanie spawów termitowych szyn na torowisku wzdłuż ul. Browarnej
•    regulacja torów w ul. 1 Maja
•    wykonanie przejazdów przez torowisko na skrzyżowaniach ulic Pocztowej z 1 Maja, Armii Krajowej i Królewiecką
•    ułożenie kabli oświetleniowych wzdłuż Trasy Unii Europejskiej
•    usunięcie kolizji energetycznych w ul. Królewieckiej
•    usunięcie kolizji teletechnicznych przy ul. Pocztowej, Browarnej (na wysokości zajezdni tramwajowej oraz na odc. Trasa Unii/ul. Grażyny)
•    położenie sieci wodociągowej w ul. Obrońców Pokoju oraz ul. Krótkiej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Browarnej oraz Krótkiej
•    prace brukarskie na ulicach 1 Maja i Robotniczej
•    przygotowywanie podłoża do dalszych prac na ul. Pocztowej

Przedsięwzięcie przewiduje powstanie nowych rond w Elblągu. Jedno u zbiegu ulic Robotniczej, Pocztowej, Teatralnej. Przechodząc przez obecne skrzyżowanie, można już zobaczyć zarys przyszłego ronda. Drugie rondo powstanie w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Browarnej, Brzeskiej i Trasy Unii Europejskiej.
Projekt pn. "Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju" wpisuje się w wieloletni, kompleksowy program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Elbląga, która jest niezbędnym czynnikiem warunkującym rozwój społeczno-gospodarczy miasta. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się także do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz mieszkańców budynków zlokalizowanych wzdłuż modernizowanych ulic a także wzmocnienia konstrukcji drogi i poprawę parametrów ruchu.

Już dziś zapraszamy Państwa na otwarte spotkanie w sprawie kolejnych etapów przebudowy dróg wojewódzkich 503 i 504. Spotkanie odbędzie się 21 lutego 2013 roku, w Ratuszu Staromiejskim o godzinie 17:30.

Inwestycja jest dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 i 2013 oraz budżetu miasta Elbląg.