O bezrobociu na kolejnym spotkaniu zespołu ds. Ekonomii Społecznej

W ubiegłym tygodniu po raz kolejny spotkał się Zespół ds. Ekonomii Społecznej. Do najważniejszych spraw poruszonych podczas spotkania należał zbliżający się projekt dotacyjny. Najprawdopodobniej ruszy już w listopadzie, a dzięki niemu dotację na utworzenie spółdzielni socjalnych ma otrzymać 14 grup z terenu powiatów: ostródzkiego, iławskiego, braniewskiego, elbląskiego grodzkiego i ziemskiego.

Zespół rozpatrywał to jako szansę dla osób, które nie mogą znaleźć pracy. O samym projekcie dowiedzieć się można będzie więcej na spotkaniu, które odbędzie się w elbląskim Ratuszu Staromiejskim 18 września o godz. 17:00. Będzie to spotkanie otwarte dla mieszkańców Elbląga, obecni będą także członkowie zespołu oraz przedstawiciele organizacji, która będzie koordynowała projekt.


System wymaga interwencji
Temat spółdzielni socjalnych jest wciąż mało popularny wśród osób bezrobotnych. W Elblągu istnieje zaledwie 6 takich podmiotów, stąd jego popularyzacja jest ważna. Jednak nie dla każdego taki rodzaj działalności jest dobrym rozwiązaniem, co podkreślali obecni podczas spotkania. – Problemem osób, które są bez pracy od wielu la jest głównie to, że ciężko je namówić do tego, by w ogóle wyszły z domu, spróbowały sprawdzić się na rynku pracy – mówiła Mirosława Grochalska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dlatego przy zakładaniu spółdzielni stawiać by należało na tych, którzy czują w sobie smykałkę do prowadzenia własnego biznesu. Ponieważ samo i utworzenie, i prowadzenie spółdzielni wiąże się z wieloma trudnościami, członkowie zespołu zastanawiali się również nad tym, co mogą robić instytucje wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w kwestii angażowania tych osób do utworzenia spółdzielni i skorzystania z szansy otrzymania dotacji.
Podczas spotkania mówiono również o innych bolączkach elbląskiego rynku pracy. Przykład: częste wykorzystywanie przez przedsiębiorców możliwości zatrudniania osób na umowę o staż, co podkreślała Iwona Radej, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu. Osoby zatrudniane w takiej formie rzadko mogą liczyć na pracę w miejscu odbywania stażu tuż po jego zakończeniu. Choć są i dobre przykłady, na co zwrócił uwagę prezes Stowarzyszenia ESWIP, które w swojej historii ma wiele osób zatrudnionych właśnie zaraz po stażu. Pół roku wspólnej pracy było bowiem wystarczającym okresem, by sprawdzić, czy dana osoba jest dobrym pracownikiem i dobrze współpracuje z innymi w zespole.

O zespole
Zespół ds. ekonomii społecznej został powołany przez Prezydenta Elbląga, by wpływać na rozwój ekonomii społecznej w mieście. W planach jego prac (prawdopodobnie już w drugiej połowie września) jest stworzenie Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Elblągu. Dokument ma być elementem polityki rozwoju miasta, o szczególnym znaczeniu dla sektora podmiotów ekonomii społecznej.

--
OWIES Elbląg