Ruch wahadłowy na moście Tysiąclecia już od 19 lipca

Firma Skanska informuje, że w związku z remontem mostu nad rzeką Elbląg w ciągu ulicy Tysiąclecia w dniach 19, 21 i 23 lipca br. wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu (ruch wahadłowy).

W podanych dniach zostanie zajęta połowa jezdni i wprowadzony ruch wahadłowy na długości 180 metrów z tymczasową sygnalizacją świetlną. Istniejąca sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Al. Tysiąclecia i Warszawskiej zostanie wyłączona na czas prowadzenia prac.

Harmonogram prac
19.07 – frezowanie nawierzchni bitumicznej na obiekcie i dojazdach strona prawa i lewa
21.07 – układanie warstwy ścieralnej - strona prawa
23.07 – układanie warstwy ścieralnej - strona lewa

Jeżeli pogoda nie przeszkodzi w prowadzeniu prac, to w dniach 20 i 22 lipca br. na moście Tysiąclecia ruch prowadzony będzie bez utrudnień (dwukierunkowo).