Konferencja w Rydze

14-15 maja w Rydze odbędzie się Forum Inkubatorów Biznesu oraz konferencja podsumowująca realizację projektu IBI-NET – Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu.
Inkubatory biznesu odgrywają ważną rolą w stymulowaniu rozwoju biznesu oraz są katalizatorami całego systemu innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego; centrami skupiającymi innowacyjne koncepcje, kompetencje zarządzania, inwestycje oraz aspiracje firm do działalności na rynkach międzynarodowych.

Region Ryski (Łotwa) we współpracy z Ryskim Uniwersytetem Technicznym (Łotwa), Fundacją Teknikdalen (Szwecja), Gminą Miasto Elbląg (Polska), Zachodniopomorskim Centrum Technologii (Niemcy), Parkiem Nauki i Technologii "Politechnika" (Białoruś) oraz Centrum Innowacji Hedmark (Norwegia) realizuje projekt "IBI-NET – Międzynarodowa Sieć Inkubatorów Biznesu”. Polega on na utworzeniu, a następnie wzmocnieniu sieci współpracy między inkubatorami biznesu w Regionie Morza Bałtyckiego. Główny cel to wymiana wiedzy i dobrych praktyk tak, aby lepiej wspierać firmy w ich rozwoju i działalności na rynkach międzynarodowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013.

Sieć IBI-NET powstała w ramach projektu. Podczas konferencji zaplanowano przedstawienie wyników działań, ustaleń i wniosków na przyszłość dotyczących współpracy z inkubatorami przedsiębiorczości i innymi organizacjami otoczenia biznesu, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi władzami, uczelniami wyższymi, inwestorami z Regionu Morza Bałtyckiego.

Forum Inkubatorów Przedsiębiorczości będzie okazją do:
    podzielenia się najlepszymi praktykami i doświadczeniami w inkubacji biznesu w Regionie Morza Bałtyckiego
    zaprezentowania sukcesów firm poddanych inkubacji
    spotkania się z ekspertami i profesjonalistami pracującymi dla inkubatorów biznesu w celu omówienia wspólnych wyzwań i innowacyjnych rozwiązań
    przyłączenia się do sieci IBI Net
    zapoznania się z systemem inkubacji biznesu na Łotwie i w krajach partnerskich projektu.

Na konferencji omówione zostaną m.in.:
    rola i miejsce inkubatorów przedsiębiorczości w zrównoważonym rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego
    wsparcie dla inkubatorów przedsiębiorczości na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym: w partnerstwie i poprzez partnerstwo
    osiągnięcia i wyniki projektu IBI NET: korzyści z działania w sieci, inkubatory biznesu wokół Morza Bałtyckiego o różnych i podobnych profilach, istniejące sposoby pracy w sieci i narzędzia monitorowania spółek, działania niezbędne do zagwarantowania stabilności finansowej inkubatorów biznesu.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.