Woda poniżej stanu alarmowego

Podtopione ulice są już przejezdne. Nie ma też problemu ze studzienkami burzowymi, przez które wybijała woda. Sytuacja w Elblągu jest opanowana. Woda w rzece – poniżej stanu alarmowego, mimo to nadal sporo nad wysokością ostrzegawczą.

- Wszystko powoli wraca do normy. Nie ma paniki, ale dalej Elbląg ma problem z dużą wodą – mówi Krzysztof Święcicki, dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego. - Obecnie jest ona nieco poniżej stanu alarmowego. W akcję ratunkową zaangażowanych było wiele osób. Po raz pierwszy na tak dużą skalę zastosowaliśmy rękawy przeciwpowodziowe. Udało nam się w ten sposób utworzyć swoisty wał w newralgicznych miejscach. To pomogło zapobiec rozlaniu się rzeki, tak jak to było trzy lata temu.

Jutro zapadnie decyzja, czy i kiedy rękawy zostaną zdemontowane.