Logo Miasta Elbląg

Młode pokolenie w obliczu niedostosowania społecznego - konferencja

Plakat Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP i Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg” zapraszają na konferencję naukową pn. „Odcienie szarości – funkcjonowanie młodego pokolenia w obliczu niedostosowania społecznego”, która odbędzie się dnia 6 czerwca w godzinach 8:30-14:00.  Patronat Honorowy nad konferencją objął Prezydent Elbląga Michał Missan.

Celem konferencji jest poruszenie i przybliżenie odbiorcom tematyki dotyczącej zagrożenia niedostosowaniem społecznym, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Do uczestnictwa, jako odbiorców w konferencji zapraszamy m.in. kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, asystentów rodziny,  pracowników poradni pedagogicznej, pedagogów szkolnych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych oraz innych przedstawicieli, dla których omawiana tematyka jest istotna z punktu widzenia pracy zawodowej.  Po zakończeniu części oficjalnej zorganizowany zostanie panel dyskusyjny  z udziałem prelegentów, mający na celu podsumowanie poruszanej tematyki podczas konferencji jak i wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Zaproszenie-Odcienie_szarości-_funkcjonowanie_młodego_pokolenia_w_obliczu_niedostosowania_społecznego 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
wydarzenia