Logo Miasta Elbląg
Powróć do: Historia miasta

Elbląskie kalendarium

wiek X - wiek XV

ok. 890 - relacja żeglarza Wulfstana zawierająca nazwę rzeki Ilfing - od staroszwedzkiego ilf - krótka, ing - rzeka.

1237 - Krzyżacy budują drewniany zamek w Elblągu 

1238 - przybycie Dominikanów do Elbląga

1240 - uruchomienie mennicy w Elblągu, trzeciej w państwie krzyżackim 

1242 - pierwszy raz pojawia się pieczęć miejska z wizerunkiem kogi 

10 kwietnia 1246 - nadanie praw miejskich na prawie lubeckim 

1319 - zakończenie budowy Bramy Targowej 

1337 - lokalizacja Nowego Miasta jako osobnej jednostki miejskiej 

15 lipca 1410 - bitwa pod Grunwaldem: elblążanie byli po stronie wojsk krzyżackich.

1454 - zburzenie zamku krzyżackiego w Elblągu 

21 lutego 1454 - poselstwo Związku Pruskiego z burmistrzem Elbląga, Wawrzyńcem Pilgrimem poddaje Prusy królowi Kazimierzowi Jagiellonczykowi

8 czerwca 1454 - król Kazimierz Jagiellończyk w Elblągu 

1495 - budowa Kanału Jagiellońskiego łączącego rzekę Elbląg z Nogatem

wiek XVI - wiek XVII

18 stycznia 1504 - Mikołaj Kopernik w Elblągu 

8 marca 1521 - obrona miasta przed Krzyżakami (legenda o piekarczyku) 

29 maja 1535 - powstanie Gimnazjum Elbląskiego 

1552 - król Zygmunt August w Elblągu 

1568 - powołanie przez Zygmunta Augusta Komisji Morskiej. 

1571 - budowa galeony "Smok" na zamówienie króla Zygmunta Augusta. Budowa statku nie została zakończona z powodu śmierci króla. Był to pierwszy polski okręt wojenny.

10 września 1576 - król Stefan Batory w Elblągu. 

7 marca 1577 - zakaz handlu z Gdańskiem wydany przez Stafana Batorego 

1592 - powstanie Biblioteki Elbląskiej 

8-12 czerwca 1623 - król Zygmunt III Waza w Elblągu 

11 lutego 1636 - król Władysław IV w Elblągu 

1651 - król Jan Kazimierz w Elblągu 


wiek XVIII

1703 - król August II Sas w Elblągu 

6 września 1738 - zwodowanie zbudowanego w Elblągu statku pełnomorskiego wykonanego na zmówienie elbląskiego mieszczanina Henryka Doringa. Statek nazwano "Miasto Elbląg"

13 września 1772 - ostatnia walka z zaborcą. Polski garnizon opuszcza miasto. Wojska pruskie wkraczają do Elbląga

6-7 czerwca 1773 - wizytacja cesarza Fryderyka Wielkiego w Elblągu. Początek rozbiórki fortyfikacji miejskich

10 września 1773 - władze pruskie zniosły w Elblągu prawo lubeckie i ustrój samorządowy miasta

1786 - w Dworze Artusa (Stary Rynek, róg Kowalskiej) powstaje poczta królewska 

1787 - pierwsza gazeta elbląska 


wiek XIX

8-9 maja 1807 - Napoleon w Elblągu 

lipiec 1811 - uruchomienie w Bażantarni zajazdu Gasthaus Vogelsang (obecnie restauracja "Myśliwska")

lipiec 1818 - w Elblągu gości król Fryderyk Wilhelm III 

1818 - powstaje pierwszy stały teatr. Widownia liczyła ok. 500 miejsc 

1819-1825 - budowa drogi bitej Berlin - Tczew - Elbląg - Królewiec 

1820 - początek budowy w Bażantarni domu Bractwa Kurkowego. 

1825 - pierwszy projekt budowy Kanału Elbląskiego 

17 lutego 1828 - powstaje Towarzystwo Przemysłowe (Elbinger Gewerbe-Vereins). Prowadzi m.in. Szkołę Przemysłową, której absolwentem był Ferdynand Schichau

18 listopada 1831 - do Elbląga przybywa grupa powstańców listopadowych 

3 kwietnia 1837 - powstaje gimnazjum miejskie „Heinrich von Plauen Schule" 

4 października 1837 - 23 letni Ferdynand Schichau otwiera warsztat mechaniczny (Maschinenbavanstalt)

1840 - powołanie spółki do obsługi wodnej linii Królewiec - Elbląg 

1846 - zakończenie budowy Teatru Miejskiego 

1846 - początek budowy odcinka kolejowego Braniewo - Elbląg - Malbork 

1848 - początek budowy Kanału Elbląskiego wg projektu Georga Jacoba Steenke 

1849 - pierwszy statek parowy całkowicie zbudowany w Elblągu 

19 października 1852 - pierwszy pociąg na trasie Malbork - Braniewo 

1852 - oddanie do użytku dworca kolejowego przy Alei Grunwaldzkiej 

28 listopada 1859 - uruchomienie gazowni w Elblągu 

1861 - pierwsza lokomotywa F. Schichaua - "Fulda" 

1865 - utworzone zostało Muzeum Miejskie 

1872 - powołanie Towarzystwa Akcyjnego Spółki Morskiej Kahlberg 

1 kwietnia 1875 - powstaje zawodowa straż pożarna w Elblągu 

1887 - budowa nowej siedziby Poczty przy Placu Słowiańskim 

1888 - wielka powódź na Żuławach