Logo Miasta Elbląg

Rusza kolejna edycja stypendiów i Elbląskich Nagród Kulturalnych

enk

Prezydent Elbląga zaprasza do składania wniosków na kandydatów do Elbląskich Nagród Kulturalnych oraz do aplikowania o stypendia artystyczne i stypendia kulturalne.

Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2023 r.

Elbląskie Nagrody Kulturalne składają się z trzech programów, są to:

- Nagroda Artystyczna Prezydenta Elbląga – przyznawana jest młodym twórcom, zamieszkującym lub działającym na terenie Elbląga za wybitne osiągnięcia artystyczne, podejmującym działania o wysokich walorach artystycznych. Regulamin oraz wzór wniosku do Nagrody dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu: https://bip.elblag.eu/sprawa-do-zalatwienia/351/prowadzenie-spraw-zwiazanych-z-przyznaniem-nagrody-artystycznej-prezydenta-elblaga 

- Nagroda „Kreator Kultury” – przyznawana jest animatorom życia kulturalnego i osobom, które poprzez swoją działalność kształtują wizerunek miasta i przyczyniają się do utrzymania Elbląga na mapie kulturalnej kraju. Nagroda ta wręczana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz promocji kulturalnej Elbląga w kraju i za granicą.  Regulamin oraz wzór wniosku do Nagrody dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu: https://bip.elblag.eu/sprawa-do-zalatwienia/772/prowadzenie-spraw-zwiazanych-z-przyznaniem-nagrody-kreator-kultury

- Nagroda „Wydarzenie Roku” – przyznawana jest elbląskim twórcom, autorom, organizatorom najlepszego wydarzenia kulturalnego minionego roku, które miało miejsce na terenie Elbląga lub było związane z Elblągiem. Regulamin oraz wzór wniosku do Nagrody dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu: https://bip.elblag.eu/sprawa-do-zalatwienia/354/prowadzenie-spraw-zwiazanych-z-przyznaniem-nagrody-wydarzenie-roku 


System stypendialny obejmuje:

Stypendium Kulturalne Miasta Elbląg – adresowane do osób zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnieniem i ochroną dóbr kultury. Stypendium może być przyznane w szczególności na:
1.    realizację przedsięwzięcia kulturalnego rozumianego jako nowe, dotychczas nieprzedstawiane lub nieupubliczniane, indywidualne autorskie dzieło lub projekt w szczególności w dziedzinach: literatura, muzyka, plastyka, teatr, film, taniec, fotografia, sztuki wizualne;
2.    zorganizowanie wydarzenia kulturalnego, które związane jest z działaniami artystycznymi i kulturalnymi Elbląga.

Regulamin oraz wzór wniosku stypendialnego można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu: https://bip.elblag.eu/sprawa-do-zalatwienia/353/prowadzenie-spraw-zwiazanych-z-przyznaniem-stypendium-kulturalnego-miasta-elblag 
 

 Stypendia Artystyczne Miasta Elbląg – adresowane do osób wykazujących się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentujących wysoki poziom artystyczny w szczególności:
1) laureatów ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, przeglądów, festiwali w dziedzinie twórczości artystycznej;
2) uczniów/studentów/absolwentów uczelni artystycznych.
Stypendium Artystyczne może zostać przyznane w szczególności na:
1) realizację działań związanych z rozwojem artystycznym stypendystów lub upowszechnianiem kultury m.in.: udział w ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursach, przeglądach, festiwalach, warsztatach twórczych o charakterze co najmniej ogólnopolskim, na dalszą edukację artystyczną na terenie Polski i poza granicami;
2) zakup środków trwałych i materiałów wspierających rozwój (np. instrumentów, sprzętu, materiałów plastycznych itp.)

Regulamin oraz wzór wniosku stypendialnego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu: https://bip.elblag.eu/sprawa-do-zalatwienia/356/prowadzenie-spraw-zwiazanych-z-przyznaniem-stypendium-artystycznego-miasta-elblag 


Wnioski do Elbląskich Nagród Kulturalnych oraz wnioski o przyznanie Stypendium Kulturalnego i Stypendium Artystycznego należy złożyć w sekretariacie Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, pokój nr 316, w godz. 7.30 – 15.30 (poniedziałek, środa i czwartek),  w godz. 7.30 – 16.30 (wtorek), w godz.  7.30 - 14.30 (piątek) oraz przesłać w wersji elektronicznej, w formacie do edycji na adres mailowy: dksir@umelblag.pl.

Więcej informacji na temat Stypendiów Kulturalnych i Artystycznych  oraz Elbląskich Nagród Kulturalnych można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 55 239 34 65 lub drogą elektroniczną pod adresem: dksir@umelblag.pl.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności