Logo Miasta Elbląg

Nowy wniosek o dodatek osłonowy

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO DO POBRANIA
W dniu 19 stycznia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 59). 

Wniosek jest już dostępny do pobrania - POBIERZ WNIOSEK

W 2024 r. dodatek osłonowy:

1)    przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

2)    jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

3)    wniosek składa się do dnia 30 kwietnia 2024 r. (wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania).

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w formie:

1)    papierowej w siedzibie Departamentu Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Jaśminowej 11

2)    elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl - jako pismo ogólne do urzędu
WAŻNE: Wnioski i załączniki do wniosku składane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

 

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności