Logo Miasta Elbląg

Mini-granty wolontariackie

PLakat_2 

Regionalne Centrum Wolontariatu rozpoczęło nabór wniosków do konkursu na„MINI- GRANTY na inicjatywy wolontariackie”  w ramach zadania „Wsparcie organizacji wolontariatu systematycznego - WOW”.

Mamy pewność, że konkursy tak jak w ubiegłym roku zapewnią wsparcie wolontariuszy Korpusu Solidarności, którzy poszukują możliwości sfinansowania własnych aktywności wolontariackich, czy oddolnych kreatywnych działań grup wolontariackich. Działanie te ma na celu wypełnienie wolontariatu nową energią do działań społecznych na rzecz społeczności lokalnej.

Konkursy skierowane są do wolontariuszy i zespołów wolontariuszy KS z województwa warmińsko- mazurskiego (złożone z co najmniej 2 osób, w tym lidera projektu). Wolontariusz/lider projektu występujący z wnioskiem o MINI GRANT (może wystąpić o jeden grant jednocześnie) powinien posiadać aktywny profil w Systemie Obsługi Wolontariatu (w przypadku grupy, każdy z jej członków powinien posiadać aktywne konto w SOW, co oznacza posiadanie aktualnej oferty pomocy i/lub udokumentowane godziny wolontariatu z bieżącego lub poprzedniego miesiąca).

Do przyznania są min. 4 mini granty o wartości od 500 zł do 2000 zł.
Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa dnia 22 marca, a realizacja trwa do 30 czerwca 2024 r.

Zgłoszenia nadsyłamy na adres:
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu
ul. Związku Jaszczurczego 17/26 , 82-300 Elbląg,
bądź na adres mail:  wolontariat@centrumelblag.pl ,
lub osobiście do siedziby biura Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

REGULAMIN 

FORMULARZ 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności