ZMIANY W HARMONOGRAMIE KONKURSÓW RPO NA 2015 R.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaktualizował harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2015 r. dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
ZMIANY DOTYCZĄ PRZESUNIĘCIA TERMINÓW NABORÓW DLA NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ:

  • 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur (wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych) - z listopada na grudzień,
  • 10.3 Rozwój samozatrudnienia - z listopada na grudzień,
  • 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe - z III na IV kwartał,
  • 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej - z III na IV kwartał,
  • 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji - z grudnia 2015 na następny rok,
  • 3.2 E-zdrowie - z grudnia 2015 na następny rok

Ponadto Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zrezygnował w 2015 r. z naboru w ramach Działania 5.4.1. Bezpieczeństwo Warmii i Mazur w zakresie projektów: rozwój systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania, prognozowania zagrożeń i reagowania w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Zapoznaj się z aktualnym harmonogramem naborów wniosków na 2015 rok

http://www.warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/5607-zmiany-w-harmonogramie-konkursow-rpo-na-2015-r