Zakończył się proces wydawania rekomendacji Związku ZIT dla projektów w ramach Poddziałania 2.2.2 („kształcenie ogólne”) RPO WiM 2014 – 2020

14 października 2020 r. Komitet Sterujący Związku ZIT przyjął uchwałę w sprawie wydania rekomendacji dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Rekomendacje uzyskały:
•    Gmina Młynary
•    Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu
•    Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu
•    ACTIV  Justyna Grabowska
•    TOP-PROJEKT-AKADEMIA Sp. z o.o.
•    IMPULS SZKOLENIA Dorota Tomaszewicz
•    Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „ART-KOM”