Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie z Poddziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis w ramach konkursu nr: RPWM.07.02.02-IZ.00-28-001/20.

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Podziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bisRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Na podstawie Uchwały nr 11/2020 Komitetu Sterującego Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 16 września 2020 r. oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.07.02.02-IZ.00-28-001/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, Związek ZIT w ramach EOF ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Działanie/Podziałanie RPO WiM 2014-2020:

7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis

 

Nr konkursu: RPWM.07.02.02-IZ.00-28-001/20

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach EOF:

od 08 października 2020 r. do 22 października 2020 r.


Sposób i miejsce składania wniosków:

Wniosek o wydanie rekomendacji dla projektu, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu wydawania rekomendacji, należy złożyć w 2 egzemplarzach w formie papierowej w siedzibie Referatu ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętrop. 22 w godzinach pracy: poniedziałek 7:30 – 15:30, wtorek 7:30 – 16:30, środa 7:30 – 15:30, czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:30, w terminie określonym
w ogłoszeniu
(decyduje data wpływu – wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane). Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę oraz Partnera (jeśli dotyczy). Jeśli zaistnieje taka konieczność, wniosek może być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione przez Wnioskodawcę.                                      


Sposób rozstrzygnięcia
:wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nastąpi na podstawie procedury przyjętej Uchwałą nr 11/2020 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 16 września 2020 r.


Kontakt:
Referat ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1 Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro p. 22, tel. 55 239 33 26, 55 239 33 66 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/59933