Nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie z Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg w ramach konkursu nr: RPWM.02.04.02-IZ.00-28-002/20 („duże” projekt

Na podstawie Uchwały nr 4/2020 Komitetu Sterującego Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 23 kwietnia 2020 r. oraz regulaminu konkursu nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-002/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Związek ZIT w ramach EOF ogłasza nabór wniosków o wydanie rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie z Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Działanie/Podziałanie RPO WiM 2014 – 2020:

2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg

Nr konkursu: RPWM.02.04.02-IZ.00-28-002/20

Termin składania wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach EOF:

od 15 maja do 29 maja 2020 r.

Sposób i miejsce składania wniosków:

Wniosek o wydanie rekomendacji dla projektu, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu wydawania rekomendacji, należy przekazać w 2 egzemplarzach w formie papierowej do Referatu
ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1,
Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętrop. 22 w godzinach pracy: poniedziałek 7:30 – 15:30, wtorek 7:30 – 16:30, środa 7:30 – 15:30, czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:30, w terminie określonym w ogłoszeniu
(decyduje data wpływu – wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane). Wniosek musi być podpisany przez Wnioskodawcę oraz Partnera (jeśli dotyczy). Jeśli zaistnieje taka konieczność, wniosek może być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione przez Wnioskodawcę.

Sposób rozstrzygnięcia: wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych nastąpi na podstawie procedury przyjętej Uchwałą nr 4/2020 Komitetu Sterującego Związku ZIT z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Kontakt: Referat ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Łączności 1
Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego), II piętro p. 22, tel. 55 239 33 26, 55 239 33 66, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/58070