Wsparcie w ramach Pomocy Technicznej RPO WiM 2014-2020 na rok 2020

Pod koniec 2019 r. pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim będącym Instytucją Zarządzającą RPO WiM 2014 – 2020 a Gminą Miasto Elbląg reprezentującą Związek ZIT, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2020 w ramach Działania 12.1”.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania instrumentu ZIT” (bis) Elbląga m. in.: poprzez umożliwienie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych usytuowanego w strukturze Urzędu Miejskiego w Elblągu a odpowiedzialnego za obsługę administracyjną i merytoryczną Związku ZIT, w tym Komitetu Sterującego będącego organem decyzyjnym.

Wartość projektu wynosi 314 934,71 PLN, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 85% tj. 267 694,50 PLN. Okres realizacji projektu to 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.