Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT dla Poddziałania 4.4.2

Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT dla Poddziałania 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Informujemy, że w dniach 11 – 25 maja 2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.
Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://um-elblag.samorzady.pl/art/id/49224