Dwa podmioty z rekomendacją

Zakończył się proces wydawania rekomendacji Związku ZIT dla poddziałania 9.1.2 (infrastruktura ochrony zdrowia – schemat A) RPO WiM 2014 – 2020.

19 lutego 2018 r. Komitet Sterujący Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjął uchwałę w sprawie wydania rekomendacji dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (schemat A) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Rekomendację uzyskały dwa podmioty: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu oraz Perfekt Dent Centrum Stomatologiczne sp. z o. o. z Elbląga.