Wsparcie w ramach Pomocy Technicznej RPO WiM 2014 – 2020

W dniu 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim będącym Instytucją Zarządzającą RPO WiM 2014-2020 a Gminą Miasto Elbląg reprezentującą Związek ZIT, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elblag na rok 2018 w ramach Działania 12.1”.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania instrumentu ZIT” (bis) Elbląga m. in. poprzez umożliwienie funkcjonowania Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych usytuowanego w strukturze Urzędu Miejskiego w Elblągu a odpowiedzialnego za obsługę administracyjną i merytoryczną Związku ZIT, w tym Komitetu Sterującego będącego organem decyzyjnym.

Wartość projektu wynosi 251 358,00 PLN, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 85% tj. 213 654,30 PLN. Okres realizacji projektu to 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.