Wyniki konkursu na infrastrukturę ochrony zdrowia – poddziałanie 9.1.2

Zakończyła się weryfikacja wniosków o dofinansowanie złożonych na konkurs nr RPWM.09.01.02-IZ.00-28-001/16w ramach poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga.
Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego wybrane zostały dwa projekty złożone przez:

  1.     Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu;
  2.     Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 42 662 698,92 PLN.
Listę wniosków wybranych do dofinansowania można znaleźć pod adresem: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1394/poddzialanie-912-infrastruktura-ochrony-zdrowia-w-miejskim-obszarze-funkcjonalnym-elblaga