Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Elbląga na lata 2012 – 2020

Dokumenty do pobrania:
Obwieszczenie [OBWIESZCZENIE_NR_64XXVIII2017.pdf]
Program [WPGMZME_2012_2020.pdf]