TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIESIĄC WRZESIEŃ 2019 R.

Wypłata na rachunki bankowe:
1.    świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus):
-    20.09.2019
-    30.09.2019

2.    świadczenie Dobry start (300 plus):
-    23.09.2019
-    30.09.2019

3.    świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
-    23.09.2019
-    30.09.2019

Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus), świadczenie Dobry start (300 plus) – od 25.09.2019 do 30.09.2019