TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIESIĄC LISTOPAD 2019 R.

Wypłata na rachunki bankowe:
1.    świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus):
-    21.11.2019
-    29.11.2019

2.    świadczenie Dobry start (300 plus):
-    21.11.2019
-    29.11.2019

3.    świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
-    22.11.2019
-    29.11.2019

Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 plus), świadczenie Dobry start (300 plus) – od 26.11.2019 do 29.11.2019