TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

MIESIĄC WRZESIEŃ  2022 R.

Wypłata na rachunki bankowe:

1.  świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
-    23.09.2022
-    30.09.2022

2.  dodatek osłonowy:
-    09.09.2022
-    30.09.2022


Wypłata w kasach Urzędu Pocztowego:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – od 27.09.2022 do 30.09.2022