Informacja dotycząca projektu „Trenuj jak żołnierz”.

W związku z dużym zainteresowaniem projektem szkoleń wojskowych dla osób cywilnych zostanie zorganizowana poszerzona wersja „Trenuj jak żołnierz”. Szkolenie 16-dniowe przeprowadzone w jednostkach wojskowych, będzie miało charakter otwarty, ochotniczy, bezpłatny, kierowany dla środowiska cywilnego. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat. Górna granica wieku to 55 lat. Format projektu zakłada szkolenia w całej Polsce – 2 dniowy etap w miesiącu maju lub czerwcu oraz 14 dniowy w miesiącu lipcu i sierpniu. Ochotnik zakończy szkolenie przysięgą wojskową oraz włączeniem do pasywnej rezerwy Wojska Polskiego. Ideą projektu jest nabycie podstawowych umiejętności związanych z bezpieczeństwem i obronnością, posługiwanie się bronią i strzelanie (amunicja ostra), przetrwanie, walka wręcz, podstawy musztry itp. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru: https://trenujjakzolnierz.wp.mil.pl, można również zgłaszać się bezpośrednio do jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie (osobiście, telefonicznie, drogą mailową). Więcej szczegółów udziela Wojskowe Centrum Rekrutacji w Elblągu.